Arbeidet med Piipolabuene går sin gang

22.08.2022

Arbeidet med Piipolasjåene, på veien mot Nakka, fortsetter når det nå igjen går mot høst. Her er Haldorsen Maskin på stedet og det ryddes for neste «byggetrinn». Når arbeidet er ferdig her skal buene flyttes til Buljonfierua (Buljofjæra) der de skal stilles opp sammen med den meget omtalte Svend Foyn-bua. Denne bua er ferdig restaurert og står på lager på videregående skole, Hesseng.


Her, foran dette bygget, skal visstnok Piipolasjåene plasseres når de er ferdige. Vi går ut ifra at det gamle brannhuset skal fjernes når buene kommer hit. Blikkskuret som står her kan da umulig være «fredet» på noen måte?

Tekst & foto: VEI