Vil ha mer areal til havbruk

15.09.2022

Også reiselivsbedriften Varanger Brygge AS har kommet med et innspill til kystsoneplanen for Varanger. 


Bedriften mener at dersom planen blir vedtatt som den er foreslått så vil det få store negative konsekvenser for Øst-Finnmark fordi den gir mindre arealer til havbruk. Varanger Brygge AS har etablert seg i Bugøynes med følgende visjon, som de skriver i innspillet: «Å kunne tilby unike opplevelser og et bærekraftig turistfiske både på hav, i fjellvann og i elver med utgangspunkt i tettstedet Bugøynes og dets unike beliggenhet og historie.»

I uttalelsen sier de at det for dem er viktig å kunne drive sin virksomhet i en fjord som også har andre aktiviteter som tradisjonell fiskeri, fiskeoppdrett og turistfiske. Denne aktiviteten er det som er interessant for bedriftens gjester, skriver daglig leder Pål Haldorsen i innspillet. Han mener også at dagens havbruk er godt regulert og driver både etter biologiske og økonomiske gode standarer, og Varanger Brygge AS ønsker å gi gjestene sine en opplevelse om hvordan mennesker lever og bor her nord.

I innspillet sies det videre: «Både Vadsø og Kirkenes bør fremstå som livskraftige småbyer, videre bør bygdene rundt Varangerfjorden fremstå som gode steder og bo og gode steder å tilbringe etterlengtede feriedager for våre  gjester. Det er i dette perspektivet vi mener at økt areal til havbruk vil gi positive synergier. Det vil gi direkte arbeidsplasser og aktivitet for leverandører. Videre vil også utvidelse av brygger/havner og bruk av gode flytebrygger og kaier vil være bra for turistfiskebedriftene.»

Reiselivsbedriften viser også til forskning gjort av NOFIMA (et norsk matforskningsinstitutt som driver næringsrettet forskning og utvikling innen akvakultur, fiskeri og mat) angående sameksistensen mellom fiskeri, havbruk og turisme. Dette er forskning gjort i Lovund og Skjervøy. I disse områdene er det optimisme og unge folk etablerer seg her fordi det finnes arbeid for dem. Derfor mener bedriften at det er viktig at politikerne legger til rette for den samme utviklinga i Varanger-regionen og øker arealet til havbruk og ikke minsker den.

Økt arealer til havbruk må også sees som en del av å styrke det sivile samfunnet i et samfunnsikkerhetsperspektiv, avslutter bedriften sitt innspill til kystsoneplanen for Varanger med.

Tekst & foto: VEI