Tuftekaran stoppa arbeidet

03.09.2021

I denne uka har det pågått en rettsak i Indre og Østre-Finnmark tingrett i Tana.

 Karlebotn. Sirddagohppe ligger utenfor bildekanten på høyre side. Arkivfoto:VEI

I denne uka har det pågått en rettsak i Indre og Østre-Finnmark tingrett i Tana. Saken har sitt utspring tilbake til 2017. Nesseby kommune ble anmeldt til politiet av Finnmark fylkeskommune fordi de under arbeidet med å legge vannledning til Sirddagohpe ved Karlebotn gjorde skade på tre fredede kulturminner. I fjor fikk kommunen utstedt et forelegg på 1 million kroner for skader kulturminnene var påført under gravearbeidet. Et enstemmig kommunestyre godtok ikke forelegget og sendte saken til retten.

I dagens Ságat kan vi lese at også Odd Bjørn Haldorsen har vært og vitnet i saken. Se faksimile fra avisa under.