Statsminister for hele landet

05.08.2021

...men i disse valgkamptider hender det kanskje det går på autopilot!