Smitteutviklinga i Sør-Varanger er økende

11.11.2021

Det forventes at smittetallet i kommunen vil øke. 

Per i dag er det så langt registrert 17 smittede i tilknytning til utbruddet ved Bugøynes omsorgsenter og 4 i Pasvik barnehage og skole. 22 positive tester for Covid-19 og man forventer at dette tallet vil stige de kommende dagene.

Dersom du tester positivt på en hjemmetest så skal du ta kontakt med kommunens testsenter for å få tatt en utvidet prøve. Smittesporingsteamet vil kontakte deg og din husstand. Er du smittet skal du selv sørge for at dine nærkontakter blir informert om dette da kommunens smittesporingstteam ikke har kapasitet til å kontakte alle nærkontaktene. Men de tar kontakt med din husstand.

Får du beskjed om at du er nærkontakt anbefales det at du tar en test. Ellers opplyses det i pressemeldingen at teststasjonen på legekontoret i Bugøynes blir tatt ned i dag kl 18:00 og den vil ikke være åpen i morra eller i helga. Dette fordi man har bruk for ressursene i Kirkenes.

Se hele pressemeldinga her:

https://www.sor-varanger.kommune.no/pressemelding-oekt-smittetrykk-i-soer-varanger.6421554-17830.html

VEI