Savio skaper samarbeid

10.08.2022

Den samiske kunstneren John Savio, som trådde sine barnesko ved Klokkerelvmunninga mellom Bugøyfjord og Vagge, har fått sin plass i Kirkenes. Torget skal heretter hete John Savios plass.

Nå har også Bugøyfjord Vel og Bugøyfjord hytte- og bygdelag gått sammen om å søker på midler til oppgradering av området der Saviomonumentet finnes i fjæra nedenfor den gamle fotballbanen i bygda. Plassen skal bli kunstneren John Savio verdig, og de oppgir i søknaden at de gjør dette fordi ingen andre tar ansvar for området. Dette gjør de for å vise respekt for John Andreas Savio.

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 130 000kr.

Her i dette området vokste John Savio opp i årene 1905 - 1912. Etter at han mista foreldrene sine i ung alder var det besteforeldrene Josef og Sara Strimp på morssiden som tok seg av ham. Bestefaren drev et handelshus der Klokkerelva renner ut i Bugøyfjorden, rett ved siden av Niseberget. 

 John Savio mistet forøvrig begge sine foreldre i 1905. Moren døde av tuberkulose og faren omkom da han forliste med fembøringen sin, på vei til Vadsø for å hente kiste til sin avdøde kone.

Det finnes også en historie om at da bestefaren Josef Strimp døde ble det ikke funnet så mye verdisaker etter ham som man hadde tenkt. Handelshuset hans omfattet bakeri,gårdsdrift med husdyr, impotrt og eksport, tollstasjon, reindrift, fiske og handel og det var ventet at det fantes store verdier hos familien. Derfor oppsto det et rykte om at han hadde gjemt bort en større mengder mynter et sted i nærområdet. Mange er det visstnok som har brukt mye tid på å lete etter disse i området rundt Niseberget. Fortsatt er ikke skatten funnet etter det vi har hørt. I disse tider hvor man ved hjelp av dusere hjelpemidler kan effektivisere letingen er det kanskje på tide å begynne å bevege seg i området igjen. Om man fortsatt ikke finner verdisakene vil det likevel være stor helsegevinst å hente. Et alternativ til diverse toppturer.

Saviomonumentet er laget av Tore Engen. Den viser en forstørret runebommehammer utformet i stein. Toppen peker mot Klokkerelvmunninga. En runebommehammer var vanligvis laget av tre eller reinhorn og ble brukt som en slags trommestikke i forbindelse med at man slo på runebommen. Ofte hadde den en mengde utskjæringer.

Tekst & arkivfoto:  VEI