Så kom beklagelsen

11.05.2021

Så kom den da omsider, beklagelsen fra Sør-Varanger kommune til befolkninga i Bugøynes. Det er Sør-Varanger Avis som skriver dette i dag. Det gjaldt en uheldig uttalelse fra kontorsjef Mæland angående folks egenansvar for å skaffe seg vaksine. En uttalelse som eldrerådet i kommunen ba om at kommunen skulle beklage, dersom dette ikke var en helt ok måte å henvende seg til befolkninga på. Blant annet var det uttalelsen «Sør-Varanger kommune kan ikke bære deg fram til vaksinasjonen» som ikke falt i helt god jord. Denne uttalelsen kom i forbindelse med at bugøynesværinger måtte til Sandnes for å bli vaksinert. Så nå er det kommet, etter purring fra eldrerådet, ikke fra kontorsjef Mæland som uttalte ordene, men fra rådmann Nina Bårdi Øvergaard.

Forøvrig kan undertegnede opplyse at også han har fått sin første vaksine, tross manglende BankID. Men i nyhetene både leser og hører jeg at folk andre steder har problemer med å få bekreftet time, fordi det finnes mange som ikke har BankID. Blant annet fremmedarbeidere og en mengde med innvandrere som mangler norsk pass, og dermed ikke får norsk BankID. Fordi det kreves norsk pass for å få norsk BankID. Så nå jobbes det på spreng med saken, blant annet i Stavanger.

I motsetning til nyinnvandrere behersker jeg i alle fall språket, jeg er tross alt 3. generasjons innvandrer.

Jeg er ikke alene.

VEI