Midlertidig plassering for krigsminnesmerket er bestemt

02.07.2024

Da er det endelig bestemt hvor kanonen som er transportert fra Bugøya til fastlandet skal plasseres inntil videre. Ronny Ingilæ, som har stått for restaureringsarbeidet, opplyser til nettsida at de fra kommunen har fått tildelt området mellom den gamle fotballbanen og Dagahagi, der det i noen år ble brent et sankthansbål. Området er kommunens eiendom og kanonen kan få stå der mens man prøver å finne et mer permanent sted. Krigsminnet er flyttbart så akkurat det skal ikke by på noen problemer, legger Ronny til.

Arbeidet med å plassere minnesmerket der starter i løpet av denne uka, men den offisielle åpninga kommer først senere i juli. Da skal også informasjonsmateriellet om kanonen og krigshistorien for Bugøynes være klart. Dette er det Sør-Varanger Historielag som jobber med.

Bildene på denne sida er private bilder. De viser gammel plassering på øya, lufttransporten og arbeidet med restaureringa av selve kanonen. Den røde markeringa viser stedet for midlertidig plassering.

Tekst: VEI