Planer om hotell på Bryggeberget

01.04.2023
Bryggebergets beliggenhet ved havna har ikke mistet sin attraktivitet. Nå har en ny gruppe investorer kastet sine øyne på tomta. 

De som husker 2 år tilbake, minnes kanskje at nettavisa skrev om «Store tanker i et lite fiskevær». Da var det planer om å bygge om oljetanken på Bryggeberget (Brugunkallio) til eksklusive leiligheter. De som stod for planen, var en løst sammensatt gruppe folk fra bygda. Men sannsynligvis var planen like løs som gruppa, da oljetanken fortsatt står like urørt og rusten som for 2 år siden.

Men Bryggebergets beliggenhet ved havna har ikke mistet sin attraktivitet. Nå har en ny gruppe investorer kastet sine øyne på tomta. Med hotellplaner. William Aschehaug som fronter prosjektet, forteller entusiastisk om planene.


- Vi har som målsetning å få tilbake noe av livet som preget Bugøynes for noen 10 år siden. Dvs med liv og røre, spesielt på Nesset. For å få til det må vi ha hotellkapasitet. Da tenker vi på hotell med enkel standard, men med terrasser slik at beboerne kan nyte utsikten og den friske lufta. I et høyhus får vi ca. 100 plasser med minimalistisk standard. Nesten som de såkalte microhus. Slike hoteller er bygget flere steder, i Tromsø er det flere tilsvarende hoteller med stort belegg. I Finnmark er det planlagt slike hoteller også i Berlevåg og Kiberg. Så hvorfor ikke i Bugøynes?
Vi vet at kundegruppen er der, det gjelder bare å ha et tilbud. Prosjektet regner med fullt belegg i perioden mai-august. Det vil være økonomisk tilstrekkelig for å kunne bygge og drive hotellet.


- Siden behovet og kundegruppen er der så tenker vi å gjøre noe med det. Hotellet vil også være et stort pluss for Varanger Brygge som etablerer seg like i nærheten. Det vil være med på å skape aktivitet, og forsterke det maritime inntrykket i nærområdet.

- I og med at hotellet bygges med minimalistisk standard er det også lettere å få på plass økonomien. Men naturligvis er vi også avhengig av de økonomiske virkemidlene som Innovasjon Norge disponerer. Kanskje også midler fra kommunens næringsfond passer til formålet?

- I dag har vi ikke tilgjengelige bilder eller skisser av planene, men de vil være klar i nærmeste fremtid. Da vil naturligvis nettavisen får tilgang til disse. Så følg med!

Nettavisa Bugøynes-Pykeijä