Ordførers julehjørne

23.12.2022

Det er bittelille julaften og ute kommer det stadig mer julesnø. Til glede for mange, til forargelse for noen...

Selv om "sola snudde" i går og det går mot lysere tider ute, er det mange som ser mørkt på årets julefeiring. Det er dyrtid i landet og mange sliter med å få endene til å møtes. Både Kirkens Bymisjon, Frelsesarmeen og flere veldedige organisasjoner melder om lange køer for å få utdelt matposer. Men, de melder også om en annen ting, nemlig at givergleden er stor fra de som fortsatt har så de klarer seg.

Det så jeg også da Frivilligsentralen i samarbeid med Kirkenes Næringsforening dro til med den aller første frivilligbørsen i Sør-Varanger kommune. 36 kontrakter mellom bedrifter, Sør-Varanger kommune, lag og foreninger ble tegnet under børsen - noe som vitner om fantastisk dugnadsinnsats! Det er gledelig å se at flere lag og foreninger gir økonomisk støtte til for eksempel Kirkens bymisjon, som gir det videre i sitt arbeid: Dugnadsånden lever i beste velgående her i Sør-Varanger kommune.

I rekken av ministre på besøk, var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i Kirkenes den 6. desember. Tema var muligheter og utfordringer i Finnmark, i regi av Statens vegvesen. Her ga jeg innspill på tre konkrete ting jeg mener er viktig for Sør-Varanger kommune: Ny innfartsvei/ny Strømmen bru med tilknytningsvei til nytt næringsareal på Kila/Slambanken, beholde kontrolltårnet med flygeledere ved Kirkenes Lufthavn og utvikling av Kirkenes havn.

Øst-Finnmark Kunnskapssenter hadde oppstartsmøte den 9. desember. Senteret skal jobbe for å øke tilgjengeligheten for studier i hele Øst-Finnmark, med lokasjoner i Kirkenes, Tana og Vadsø. Dette skjer som en følge av at Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse den 4. juli i år innvilget 4 millioner kr til etablering av Øst-Finnmark kunnskapssenter (ØFK). Med Sør-Varanger Utvikling (SVU) i spissen går Sør-Varanger-, Tana- og Vadsø kommune, samt Troms og Finnmark fylkeskommune inn med midler og står sammen om utvikling av senteret.

Alle kommunene i Troms og Finnmark har jevnlige møter med Statsforvalteren, og denne uka har vi hatt møte om hvordan vi skal få til bedre ungdomsrådsmedvirkning. Det er utrolig viktig at vi som kommune inviterer ungdomsrådene inn til kommunestyret jevnlig for å bli orientert om hva de er opptatt av, og ta det med oss videre når vi behandler kommunestyresaker. Ungdommen er fremtida og de fortjener å bli hørt. Ungdomsrådene er ofte grobunn for engasjerte ungdomspolitikere, og denne uka har jeg hatt besøk av en flott gjeng fra AUF. Jeg tenker at uavhengig av politisk tilhørighet, så er det viktig at vi støtter opp om engasjementet til de unge som ønsker å engasjere seg politisk.

...Jeg kommer ikke utenom årets siste kommunestyremøte i dagens hjørne. Av erfaring la vi årets møte over to dager. Allikevel, var det nok mange som følte at vi hadde for liten tid til å få behandle neste års budsjett. Kommuneøkonomien er utrolig krevende i mange kommuner, og Sør-Varanger er ikke noe unntak.

Det er ingen politikere som ønsker å kutte ned på velferdstilbud, og i alle fall ikke legge ned skoler og barnehager. Det så vi oss nødt til i år. Det blir færre og færre elever i grunnskolen, noe som gjør det kostbart og drive skole, spesielt i Sør-Varanger, som er en så stor kommune i areal. Jeg skjønner at befolkningen på Jakobsnes er både såret, skuffet og fly forbannet på oss politikere. Vi er valgt til å ta beslutninger på innbyggernes vegne, og denne gang var det flertall for å legge ned Jakobsnes oppvekstsenter. Når det er sagt, så er det sendt inn en lovlighetsklage på vedtaket og saksbehandlingen som gjelder nedleggelsen av Jakobsnes oppvekstsenter. Er det gjort feil i saken, så må den behandles på nytt på nyåret.

Det er positive tiltak i budsjettet også, og jeg vil nevne at vi fortsatt har budsjettert med sommerjobb for ungdom, gratis halleie for barn og unge under 19 år i kommunens anlegg, vi har opprettholdt tilskudd til lag og foreninger i distriktene, og det vil fortsatt være egentid i bassenget for funksjonshemmede - for å nevne noe.

Tilskuddet til Aurora Kino ble også opprettholdt. Aurora Kino vil fra neste år ikke lenger være et IKS, men et AS. Det er fortsatt kommunene Tromsø, Alta og Sør-Varanger som eier Aurora Kino. Forrige uke hadde vi årets siste representantskapsmøte, og i den forbindelse fikk vi også være med på premieren til «Kampen om Narvik» Denne filmen har premiere her i Kirkenes i romjula og jeg oppfordrer dere alle til å ta dere et kinobesøk. Enten for å se Kampen om Narvik eller en av de andre filmene som vises på Aurora Kino i romjula.

Forrige uke ble avsluttet med en vielse. I 2022 har vi hatt 18 vielser, de fleste av dem her på rådhuset, men vi har også hatt vielser både ute i Grense Jakobselv og på snøhotellet. Størst av alt er kjærligheten!

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes dere alle!