Ordførers hjørne 02.09.2022

05.09.2022


ORDFØRERS HJØRNE 02.09.2022

Det er blitt September og ute er det nå et ordentlig høstvær med regn og vind og gule blad på trærne. Vi har hatt en fantastisk fin sommer her i Sør-Varanger og jeg håper alle har fått noen velfortjente fri- og feriedager.

Også i sommer har det vært mye fokus på forskjønning i Kirkenes. Barentshallene KF har fått mye skryt for den jobben de har gjort med å holde parkene og kirkegården i Kirkenes vedlike i sommer. Og det ble avholdt en dugnad i forkant av Kirkenesdagene, etter initiativ fra privatpersoner, hvor flere møtte opp og bidro til å forskjønne uterommet i Kirkenes sentrum.

Flere par har også valgt å vie seg i løpet av sommeren. De fleste har valgt å gjøre det her på rådhuset, mens andre har valgt å vie seg utendørs i et fantastisk sommervær.

Den politiske møtehøsten er i gang igjen og vi har allerede avholdt blant annet administrasjonsutvalg, formannskap og kommunestyremøte. I administrasjonsutvalget har vi gjort vedtak på at administrasjonen skal sette i gang arbeidet med sin arbeidsgiverpolitikk. Dette for å kunne sikre at alle enheter f.eks skal få kunne ta ut ferie også i andre uker enn i fellesferien. I kommunestyret har vi som dere sikkert har fått med dere endelig fattet et vedtak i næringsareal-saken. Her skal Sør-Varanger kommune nå gå i samtaler med grunneier av Kila/Slambanken om en intensjonsavtale for området. Gitt positivt utfall av intensjonsavtalen igangsettes et forprosjekt for å avklare grunnerverv, og et eventuelt offentlig/privat samarbeid om å utvikle området KILA/Slambanken. Forprosjektet skal resultere i mer konkrete kostnadsberegninger og forslag til løsninger som kan gi maksimal uttelling innenfor en investeringsramme på 200-300 millioner kroner.

I samme kommunestyre ble det også vedtatt en intensjonsavtale med Kirkenes Puckers hvor kommunen skal bidra med kr. 100 000,- pr. år til drift av en fremtidig ishall. Denne avtalen skal ha en varighet på 10 år med mulighet for forlengelse. Avtalen staret å løpe når ishallen står ferdig.

Nå som pandemien ikke lenger medfører begrensninger på møter osv. har det igjen blitt flere fysiske møter. De siste par ukene har jeg blant annet deltatt på LVK (Landssammanslutninga for vasskraftkommunar) sitt landsmøte. Her ble energi/kraftsituasjonen i Norge et naturlig tema.

Denne uka arrangerte FeFo konferanse for alle Finnmarksordførerne hvor tema var innspill til deres nye handlingsprogram samt diskusjon om utfordringer og muligheter i kommunene og hvordan FeFo kan bidra.

Forsvarsforum Nord møttes denne uka i Vadsø. Forumet består av alle Forsvarskommunene i Nord-Norge og Nordland og Troms- og Finnmark Fylkeskommuner. Forumet ledes av Fylkesråd i Troms- og Finnmark Kristina Torbergsen. Forumet fikk blant annet møte Totalberedskapskommisjonen for å gi våre innspill til dem om totalforsvaret i nord.

Forrige helg ble det avholdt Junior VM i motorcross i Finland. Ailo Andre Johansen fra Kirkenes var en av fem nordmenn som ble tatt ut til å representere Norge i MX85 klassen. Han var den yngste deltakeren fra Norge og den eneste fra Nord Norge. Selv om han ikke kvalifiserte seg til en finale, så er det en seier i seg selv å bli tatt ut til VM. Og denne helga skal han delta i NM på Lunner. Vi heier på deg Ailo.

Da vil jeg ønske alle ei riktig god helg og husk i helga er det både Grenseløsfestival og tur til Toppenfjellet med Barnas turlag.

Foto: Privat - VM deltaker i motorcross, Ailo Andre Johansen ønskes lykke til i VM