Ordførers hjørne uke 4

28.01.2022

Ikke nok med at vi fikk ny og god kunnskap, i pausen fikk vi servert lunsj fra Kirkenes storkjøkken, noe som har vært etterspurt. Jeg fikk inntrykk av at lunsjen ble veldig godt mottatt.

Denne uka startet med besøk hos Barel. Barel er spesialsiert på elektronikk for krevende og farlige miljøer innen blant annet olje og gass industrien. Barel ble startet for snart 30 år siden av grunder Geir Torbjørnsen. En elektronikkbedrift som kunne blitt etablert hvor som helst i verden. Hoveddelen av produksjonen foregår hos Barels datterbedrift BR electronicx Ltd. I Murmansk. Barel har 24 ansatte her i Kirkenes og 35 i Murmansk, samt kontorer i flere andre land som Brasil, Tyskland og Sør-Korea.

Ordførerne i Hærens vertskommuner avholdt sitt møte denne uka i Porsanger. Da jeg ikke hadde anledning til å delta fysisk, deltok jeg digitalt på deler av møte. Her blir vertskommunene informert om Hærens aktiviteter og fremtidsplaner, samt at vi diskuterer militært/sivilt samarbeid og utfordringer vi har felles i kommunene.

Denne uka har vi ikke bare hatt ett, men to kommunestyremøter. Ett ordinært med vanlig saksbehandling og ett ekstraordinært som var viet informasjon om nye næringsarel i Sør-Varanger kommune basert på kommunestyrevedtaket som ble vedtatt før jul om at man ønsker å se nærmere på tre alternativer; Slambanken, Tusenvikskaret (nord for E6) og området mellom Nordtippen og E105. Her fikk kommunestyret orienteringer fra både Sør-Varanger kommunes plan- og utviklingsavdeling, Alta kommune, Rambøll, Kirkenes næringshage, Forsvaret, Varanger Kraft og Tschudi. Flere kommunestyrerepresentanter har gitt uttrykk for at dette var et godt og informativt møte vi allle trengte. Ikke nok med at vi fikk ny og god kunnskap, i pausen fikk vi servert lunsj fra Kirkenes storkjøkken, noe som har vært etterspurt. Jeg fikk inntrykk av at lunsjen ble veldig godt mottatt.

Kirkenes videregående skole arrangerer hvert år Utdanning- og næringslivsseminar for sine elever, samt elever fra Vadsø og Tana videregående skole. Jeg var så heldig å få lov å åpne seminaret. Her sa jeg litt om betydningen av å velge yrkesfag, samt at jeg fortalte litt om kommunens samarbeid med UiT om å få flere studier lagt til Kirkenes. Jeg ønsket alle ungdommene lykke til med sine utdanningsvalg, og ønsket alle velkommen til Kirkenes og Sør-Varanger etter endt utdanning.

(Foto: fra mitt besøk på Barel - t.v. Tor Arne Johansen SMT operatør med 28 år i Barel og daglig leder Bård Gamnes t.h.)

God helg!