Når blei norsk vanlig hjemmespråk?

23.03.2021

Jeg var lærer ved Bugøynes skole, skoleåret 1961/62. Jeg hadde bl.a. 1.klasse der det var 15 elever, født i 1954. Alle forsto og kunne uttrykke seg godt på norsk. Jeg fant en opptegnelse på skolen over norskkunnskapene til førsteklassingene fra 1949 da jeg sjøl begynte på skolen, og hvert år framover, og den viste at 1961 (da jeg sjøl var lærer) var det første året vi kunne notere at alle elevene forsto og snakket norsk. De fleste snakket nok mest finsk både i lek på skolen og hjemme, men synd at det ikke var "morsmålsundervisning" i finsk slik at ungene lærte begge språk både muntlig og skriftlig. Forskning har vist at å beherske mer enn et språk som barn også kan påvirk evnen til læring i andre fag.  

Randi Bolstad.         Debatt Meninger