Lyder vil ha båttrekk mellom Laksefjorden og Tanafjorden

08.04.2021

År om annet har det stadig vekk vært tanker om å få til en kanal mellom Tanafjorden og Laksefjorden. Denne kanalen har man lokalisert til Hopseidet hvor det er svært kort vei mellom fjordene. Dette for å gjøre det enklere for mindre båter å komme seg fra den ene fjorden til den andre, uten å måtte gå rundt det til tider svært værharde området på yttersida av Nordkynhalvøya. Planene har alltid stoppet opp med at det blir for kostbart med en kanal bl.a. fordi det er stor tidevannsforskjell mellom disse to fjordene.

Nå skriver avisa KYSTogFJORD at Svein Vegar Lyder, som bl.a. har fiskemottak her i Bugøynes, har lansert en ide om å bruke landtransport for å frakte mindre båter mellom disse to fjordene. Sammen med lokale fiskere har han regnet ut at noe slikt skal man klare å få til for rundt 8 millioner kroner. Strekninga båtene skal transporteres er i underkant av 2,5 km og tidsbruken vil være rundt en halv time. Dette vil ha en enorm betydning for mindre båter som dermed kan drifte effektivt i begge fjordene uten å måtte vente på vær til å gå rundt halvøya, mener Lyder.

VEI