Leserinnlegg: Utsikten før

20.09.2022

Uttrykket «et bilde kan si mer enn tusen ord» kommer visstnok fra en amerikansk reklame på 1920-tallet.

Slik er utsikten nå.

Allerede for flere år siden fikk vi som har båter i Buljofjæra beskjed fra folk som representerte Bugøynes Bygdelag om at vi måtte flytte båtene våre for at de ikke skulle stå i veien når Pipolabuene en gang skulle plasseres der. Som den pliktoppfyllende borger jeg er gjorde jeg selvfølgelig som jeg fikk beskjed om fra styrende myndigheter. Jeg flytta den største av båtene mine til ny plass, mens jeg fortsatte å ta opp den minste båten i fjæra. Den skulle jeg klare å flytte i en håndvending når det ble aktuelt, men jeg ser at også i høst kan jeg dra opp båten på min faste plass. Også naboen fjernet sin båt, i tillegg til at andre også gjorde det.

Så kommer da tida for at buene blir flytta. Ikke ned i Buljofjæra, men nærmest mulig Nedreveien.

Noen må jo ha ansvaret for å ha bommet fullstendig under befaringen da de skulle velge plass for plassering av buene. Hvorfor skjedde det, og hvem er de som har ansvaret?

Hvorfor ble ikke buene plassert lenger nede i Buljofæra når de engang skulle plasseres i Buljofæra? Nærmere Pleymkaia.

Tekst & foto: Vilfred Ingilæ