Her bør det være livbøye

24.01.2024

På begge fastlandsmoloene i bygda står det et fyr som ved hjelp av lys viser vei for båttrafikken i den tida det er mørkt. De senere årene har også turistrafikken til bygda økt betraktelig. Både sommer og vinter ferdes det turister på disse moloene. Ikke alle disse turistene har erfaring i å bevege seg i glatte områder. Det er på tide at det blir plassert livbøyer med kasteline i enden av moloene før noen er uheldig og mister fotfeste. Særlig på vinterstid kan det være både is og sne her. Kanskje kan noen som driver med turisme i bygda sørge for det? Eller så kan det muligens være en oppgave for Bugøynes bygdelag?

VEI