God påske fra ordførers hjørne

08.04.2022

Tre uker er gått siden forrige ordførers hjørne. Tiden går fortsatt til å besvare mange henvendelser fra media. Både innenlandske og utenlandske medier er fortsatt veldig interessert i det som skjer i vår kommune i forbindelse med krigen i Ukraina. Og det gjelder alt fra lokalavisa til riksmedier her i Norge til Nasjonal radio NPR i USA.

Jeg møter fremdeles viktige aktører i Sør-Varanger kommune hver tirsdag. Vi har nedsatt fire arbeidsgrupper som har hver sine arbeidsfelt. De fire gruppene er; Næring som ledes av Frode Stålsett i Orinor, Infrastruktur som ledes av Magnus Mæland i Kirkenes Næringsforening, Utdanning som ledes av Nina Greiner Iversen i Sør-Varanger Utvikling og Tiltakssonen som ledes av Trond Haukanes i Øst-Finnmark rådet.

Sør-Varanger Utvikling som er heleid av Sør-Varanger kommune har også ukentlige styremøter, hvor jeg som ordfører sitter som observatør. Både våre tirsdagsmøter og disse møtene er viktige og nyttige møter for å kunne jobbe tett sammen for å følge opp situasjonen tett. Vi står sammen og tar vare på hverandre i Sør-Varanger.

Utover dette så har ukene gått til mange møter med mange forskjellige aktører. Jeg har hatt møte med Troms og Finnmark Fylkeskommune hvor prosjektet Arctic Rose v/ Thore Amundsen ble presentert. Jeg har deltatt på møte med Sametinget hvor vi jobber med å utarbeide en samarbeidsavtale mellom Sør-Varanger kommune og Sametinget. Møte om sanksjoner arrangert av Kirkenes Næringsforening, møte med aktører i Bugøynes om boligsituasjonen og utvikling av arbeidsplasser, ordførermøte i Nord-Sør alliansen som består av de seks store Hærkommunene, møte med High North Development group v/ Pål Lund-roland og deres planer for det gamle sykehuset på Prestøya, møte med konsernleder og styreleder i Varanger Kraft AS, St1 og Horisont Energi sine planer om en ammoniakkfabrikk i Finnmark og representantskapsmøte i Aurora Kino for å nevne noe.

Vi har hatt to nye runder med utdeling av fag- og svennebrev. Tverrfaglig opplæringskontor har overtatt ansvaret for utdelingen og Sør-Varanger kommune er med som medarrangør. Vi er enige om å få en struktur på dette slik at våre nye fagutdannede skal slippe å vente flere år på å formelt få utdelt sitt fag- og svennebrev. I tillegg til vielser som jeg også har hatt en av i løpet av disse ukene, er dette noe av det hyggeligste jeg som ordfører får være med på.

Flere organisasjoner velger Sør-Varanger når de planlegger sine arrangementer, noe vi er veldig glade for. Da er det hyggelig som ordfører å bli invitert til å ha en hilsningstale og ønske velkommen til kommunen, noe jeg har gjort til både Forsvarskommisjonen og Norsk-Finsk forbund.

Det man også får mange henvendelser om som ordfører er intervju i forbindelse med oppgaveskriving. Denne gang var det Peter Haugseth som ønsket et intervju i forbindelse med sin PhD om grensesamarbeid.

Vi har også gjennomført både kommunestyremøte og formannskapsmøte de siste ukene. Og et gledelig vedtak vi fattet i formannskapet var å gi tomt til bygging av ishall til Kirkenes Puckers.

Fritidsklubbens dag ble arrangert den 30 mars. I den anledning ble jeg invitert til taco sammen med ungdommene på Basen 2.0. De har fått et utrolig nytt og flott lokale som også inneholder et e-sport rom. Ungdommene opplever at det er flere som besøker Basen 2.0 nå enn det var i deres tidligere lokaler.

Forrige uke ble avsluttet med et veldig hyggelig besøk av HKH Kronprins Haakon Magnus. I tillegg til en samtale over bordet med meg, kommunedirektør Nina bordi Øvergård, leder av Barentssekretariatet Lars Georg Fordal og daglig leder i Kirkenes Næringsforening Magnus Mæland og lunsj med Nils Edvard Olsen, Vegard Kristiansen, Matvey Shchetnev, Nina Karin Skogan, Ingrid Valan og Maria Alexeeva, besøkte vi også både tidligere nevnte Basen 2.0 og ungdomsrådet og Kirkenes Puckers på lillebanen.

Jeg håper alle får noen rolige og fine påskedager til uka og husk; Ta vare på hverandre!

 Foto: Privat - fra fritidsklubbens dag