Gamle bilder

19.03.2021

Skidag i Neiden i 1979. Fra venstre ser vi Frode Seipæjærvi, Viggo Linangi og Roger Wartiainen.