Fra morradagens Ságat

02.05.2024

Da kan det endelig se ut som man også sentralt i kommunen har tatt det innover seg at det er problemer med husrom for tilreisende ansatte i kommunen dersom de ønsker å jobbe litt utenfor sentrumsområdet. Dette problemet ligger ikke år fremover i tid. Problemet er reelt i dag.

Det er avisa Ságat som i helgenummeret på fredag setter saken på dagsorden.

Kanskje sørger avisa for at noen med mer pondus enn vi her i bygda har greid å opparbeide oss får saken oppover på lista. 

VEI