Fra forskningsmagasinet APOLLON

11.11.2023

Fra Venke Åsheim Olsen har nettsida fått tilsendt en lenke som fører til et portrettintervju med Pia Lane.

https://www.apollon.uio.no/portretter/2023/Pia%20Lane.html