Fra bygdelagets møte på mandag Del l

21.09.2021

Bare fint med konkurranse, så lenge de ikke blir kannibaler og eter hverandre opp.  

Fra venstre: Elisabeth Hastad, Freddy Lavoll, Maria Høiberget Lavoll, Knut Johansen (delvis skjult), Solbjørg Bakken, Pål Haldorsen, Anne Ingilæ Vælitalo, Emmy Ingilæ (delvis skjult).

 En av sakene på møtet til Bugøynes Bygdelag på mandag var valg av ny leder og sekretær. Tidligere leder Asbjørn Kiviniemi og sekretær Susanne Nordhuus ønsket avløsning etter flere år bl.a. fordi de store deler av året oppholder seg lenger sør i landet.

Terje Buljo ble under møtet valgt til leder for det nærmeste halvåret, mens Malin Aurora Bakken Pettersen tok på seg jobben som sekretær. Terje starta med å si at han er kommet fram til at det er i Bugøynes han vil være som pensjonist og var helt kort innom bygdas historie og tilknytning til Finland. At det er en arv vi må ta vare på.

På møtet tok han en oppsummering av situasjonen i Bugøynes i dag. Han konkluderte med at det egentlig går bra her for tida, selv om det er litt labilt. Det er aktivitet i bygda hver dag og den siste gode nyheten han kunne fortelle om var at det var to søkere til de to ledige lærerstillingene på skolen.

Primærnæring

Fiskeriene er den bærekraftige primærnæringen på stedet. Det har det alltid vært i kombinasjon med jordbruket som fantes før. Sauer og kyr var et daglig syn da han hadde sin barne- og ungdomstid i bygda.

Takket være reguleringer på syttitallet, kvoter m.m. er fiske en bærekraftig næring i dag. Kombinert med kabbenæringa er det svært lite klager å høre fra fiskerne når det gjelder deres situasjon i dag.

Norway King Crab har vært kjernebedriften i bygda de siste årene og har ført navnet Bugøynes ut i verden. Så gikk han videre og tok med seg at vi det siste året også har fått et nytt mottak her ved Lyder Fisk AS som holder til i lokalene til tidligere Varanger Vilt.

Bare fint med konkurranse, sa han, så lenge de ikke blir kannibaler og eter hverandre opp. Og her må bygda på sin måte bidra med at det ikke skjer, var ord han brukte.

Han nevnte også invasjonen av Stillehavslaks som vi opplevde i sommer. Han kom inn på at Lyder er interessert i å satse på å hente inn «russelaks» fra hele Finnmark og produsere det her i bygda  for videresalg. Nye muligheter som skaper opptimisme.

Egnesentralen v/ Bugøynes Fiskeriservice var en av de andre tingene som skapte mye aktivitet og arbeidsplasser. Et av de positive tingene i bygda.

Den andre hovednæringa i bygda

Så kom han inn på det hans kalte den andre hovednæringen i bygda. Turisme. Den sjøbaserte turismen var i vinden nå etter flere års prøving. Kort vei. Fisk over alt.

Terje mente at kanskje burde annen turisme også utvikles mer i bygda. Det er ikke alle som vil på sjøen, og de som forblir på land må også ha tilbud. Må få til omvisninger i bygda og guiding.

Han syntes det var bra at turistbedrifter har kjøpt opp eldre hus i bygda og tilpasset dem for turistvirksomhet.

Skrøt av serveringsnæringen i bygda som virkelig har utviklet seg. Ga mye ros til Visit Bugøynes. En positiv utvikling både når det gjelder kvalitet og kvantitet. Skapt arbeidsplasser i bygda har de også. De har gjort Bistroen kjent både i innland og utland til tross for pandemien vi fortsatt er inne i. Og når man igjen får full åpning vil vel også vinterbadegjesten vende tilbake.

Reaktivisering av slippen kom han også inn på. Snakket en del om det, og kravene om opprydding. Dette er fortsatt ikke avgjort hvem som skal ta regninga, men han hadde håp om at staten griper inn og ordner opp. De var på god vei til å få til en politisk løsning på dette problemet da Rotevatn var minister. Nå blir det regjeringsskifte og da håpet han at arbeidet  mot en løsning fortsatte. Og at det er et behov for en slipp i Varangerområdet var han ikke i tvil om.

Mer fra møtet de kommende dagene. Følg med og bli oppdatert.

VEI