Fjellsikring ved Brannvannet

20.03.2024

På E6 ved Brannvannet har det en god stund vært arbeid i gang med å sikre veibanen mot stein som tidvis raser ned fra fjellsida. Fortsatt foregår dette arbeidet. Nå er det festestolpene til nettet som skal samle opp stein som løsner man er i ferd med å få plass.

Tekst & foto: VEI