Fiskerimelding uke 51

27.12.2023

Tre leveranser av krabbe i uka som gikk.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 51.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangsten er levert til Norway King Crab AS og Lyder Fisk AS.

Lysstrålen 57 kg krabbe med teiner,Stærk 149 kg krabbe med teiner, Andrea 524 kg krabbe med teiner.

Men nå er krabbekvotene for 2024 klare. Som ventet ble ikke aktivitetskravet for fiskerne økt fra 200 000kr til 300 000kr for inneværende år. For å få full krabbekvote i 2024 så holder det at man har inntekt fra andre fiskerier på 200 000kr. Forståelig nok ettersom forslaget om å øke kravet med 100 000kr kom lovlig sent på året. Hva aktivitetskravet blir i året som kommer for at man skal få full kvote i 2025 er det ikke sendt ut høringsforslag på ennå, så fortsatt gjelder kravet på 200 000kr også i 2024.

Krabbekvotene for 2024 er mer enn halvert fra inneværende år. Totalkvoten er satt ned fra 2375 tonn inneværede år til 966 tonn i 2024. Fredningstida som tidligere har vart i en måned gjelder nå i to, mars og april.

I tillegg til totalkvoten kommer det en kvote på 60 tonn til hunnkrabber.

Av totalkvoten på 966 tonn går 10 tonn til turistfiske og reiselivsbedrifter.

70 tonn av totalkvota er satt til bifangst for fiske med bunngarn eller bunnline. Av disse 70 tonn kan hvert fartøy ta maks 1,5 tonn, inntil kvota på 70 tonn er tatt opp. Så her ligger det en pen sum for de ivrigste fiskerne som driver med garn og line i perioder og dermed også får en del krabbe i bruket. Innblanding av krabbe i fangsten er forøvrig senket fra 3 prosent til 2 prosent.

10 tonn er avsatt til ungdomsfangstordningen som tidligere. Om disse tas av totalkvota vet jeg ikke.

Når det gjelder fiske etter rognkjeks er fisketida i vårt område utvida til å gjelde fra 1. januar og helt fram til 10. september. Rognkjeksfisket foregår med garn så også her har aktive fiskere muligheter til å fangste på krabbe under bifangstordningen. Dette kommer nok først og fremst de minste båtene til gode.

Bildet i dag er et foto av inngangspartiet til et hus i den gamle delen av Arguineguin på Grand Canaria. Et område hvor mange eldre fiskere fra nord ferierer. Foto VEI

Illustrasjon: Google Maps

TORSKEKVOTENE

Fra Fiskeribladet