Fiskerimelding uke 49

13.12.2021

Skogerøy, med skipper Helge Stærk fra Jarfjord, er en av tre båter fra Sør-Varanger som har levert fisk i Bugøynes i uka som gikk.

Fisken som blir levert i Bugøynes for tida tas på line, og kanskje noe på garn. De fleste har tatt opp tildelt kvote av kongekrabbe, så krabbe som nå blir levert er stort sett det som blir tatt med line og garn. Da kan man ha 3% innblanding av krabbe i totalfangsten sin. For tida er kongekrabbeprisen rundt 400 kr kiloen til fisker.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 49.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Hagbaren 548kg + 17kg krabbe, Skogerøy 140kg + 4kg krabbe, Ingvild 689kg + 9kg krabbe.

Totalfangst levert de siste 14 dagene til mottak i Bugøynes.

Norway Shrimp AS: 6,8 tonn

Lyder Fisk: 27 tonn