Fiskerimelding uke 36

11.09.2023

Det gamle fiskebruket i Revøysund, ved munningen til Kjøfjorden. Bildet er tatt i 1970-årene en gang så vidt jeg husker. Men når jeg studerer det nærmere ser jeg en lang plastslange på bildet. Da er det mulig at bildet er fra den tida det var et torskeoppdrettsanlegg i nærheten.  Bildet har også en merkelig skade på venstre side som har oppstått på en eller annen måte, eller så er det et forsøk på å sette sammen to bilder, fra tida før datamaskinen kom i vanlig bruk, før den digitale tidsalder. 

Det var handelshuset Onni Gunnari fra Bugøyfjord som drev dette bruket.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 36.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway King Crab og Lyder Fisk.

Feieskjær 57kg krabbe med teiner, Eskil 320 kg krabbe med teiner, Druen II 181kg krabbe med teiner, Bugøy 295 kg krabbe med teiner, Klar-Selin 462kg krabbe med teiner, Vognfjorden 139 kg krabbe med teiner.

Teks/ foto: VEI