Fiskerimelding uke 3

24.01.2022

Det er fortsatt krabbefiske det dreier seg om i Bugøynes.

Illustrasjon: Båter på Gotland. Maleri av Ingrid Stenbeck.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 3.

Det har vært noe dårlig vær i uka som gikk. Mye vind har sørget for landligge noen dager og de fleste båtene har bare hatt en tur ute på fjorden. Ellers er det fortsatt fangst av kongekrabbe som står på timeplanen. Nye kvoter er delt ut og de som har full kvote kan ta opp 2000 kg. I tillegg kan fiskerne, etter å ha tatt opp kvota si, også levere 3 % prosent innblanding av krabbe når de drifter med annen redskap etter fisk. Og prisen er fortsatt høy, rundt 450 kr pr kilo. Så da gjelder det å ta opp hele krabbekvota før garnfisket starter slik at man også kan levere bifangst sammen med garnfanget fisk. Det kan være god lønnsomhet i det.

Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Cing Krab og Lyder Fisk.

Dansken 386 kg krabbe, Bugøy 225 kg krabbe, Eskil 90 kg krabbe, Solbris 109 kg krabbe, Agnius 47 kg krabbe, Ine-Marita 596 kg krabbe, Sunniva 245 kg krabbe, Hagbaren 122 kg krabbe, Luskin 883 kg krabbe, Esben Anders 153 kg krabbe, Bugøyjenta 87 kg krabbe, Andrea 940 kg krabbe.