Fiskerimelding uke 27

11.07.2022

I uka som gikk kom det noen nye ungdomsfiskere til. Skoleungdommer og andre som tjener litt ekstra penger i ferien. Alt i alt kan de tjene rundt 50 000 kr i perioden. Den mest lukurative delen av fisket er nok at hver enkelt av ungdomsfiskerne kan ta 52 kg krabbe med teiner. Og når vi vet at prisen pr kilo på kongekrabbe er opp mot 500 kr blir det fort penger av det. De som studerer fiskerimeldingene litt inngående vil se at ungdomsfiskerne er godt i gang med å ta opp sin krabbekvote, og det finnes de som har tatt opp hele kvota i løpet av denne uka.

Som vi skrev i forrige uke, så gjentar vi det nå:

Vi får håpe de bruker sosiale medier til å spre rykter om «det gode liv som fisker», slik at det til neste sommer dukker opp enda flere ungdomsfiskere, og at en og annen av dem bestemmer seg for fiskeryrket når de skal gjøre yrkesvalget sitt. Eller en slags kombinasjonsnæring med andre yrker. Vi trenger dem alle for å sikre bosetninga i distriktene.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 27.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Cing Krab, Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Trulte 278 kg fisk på juksa, Yngve Pedersen 71 kg laks, Agnius 914 kg fisk på juksa og lina +5 kg krabbe, Mathias Samuelsen 15 kg krabbe (ungdomsfiske), Klar-Selin 244 kg laks. Luskin 214 kg laks + 53 kg rogn + 14 kg krabbe, Ringsol 59 kg laks, Jonas 182 kg laks, Skogerøy 340 kg laks, Feieskjær 135 kg laks + 178 kg krabbe, Esben Anders 343 kg krabbe + 733 kg fisk, Druen II 54 kg krabbe, Bugøy 459 kg fisk på juksa, Bugøyjenta 52 kg krabbe, Christina Seipæjærvi 52kg krabbe (ungdomsfiske), Even Petterson 17 kg krabbe (ungdomsfiske), Elisabeth II 129 kg krabbe, Isabel 264 kg krabbe, Aslak Ingilæ Nilsen 509 kg fisk.

Bildet i dag viser Karl Salmi (1930-2021) som tar imot fisk på fiskebruket høsten 1987.

Tekst & foto: VEI