Fiskerimelding uke 25

24.06.2024

Så langt har ikke sjølaksefisket tatt seg opp. Fangstene er små. I enkelte elver lenger sør er det registrert så liten oppgang at man har valgt å stenge mange elver helt opp til Nordland fylke inntil videre. Hvordan oppgangen i elvene her nord har vært er det foreløpig ikke blitt sagt så mye om og fisket foregår som normalt. Også sjølaksefisket fortsetter som uten restriksjoner.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 25.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangsten er levert til Norway King Crab AS og Norway Shrimp AS.

Dansken 1561 kg reker med trål, Jonas 4 kg laks med not, Feieskjær 6kg laks med not, Sommerlys 23kg krabbe, Bugøyfisk 93 kg kveite med garn, Klar-Selin 23 kg laks med not, Luskin 24 kg laks med not.

Siden det er EM i fotball i disse tider vil dagens bilde dreie seg litt om fotball, og litt om laks. Det viser et utsnitt av et brev sendt til IL Bølgen i 1958. Historien bak brevet var at Oddvar Mudenia den gang spilte fotball for Bølgen. Han avtjente da førstegangstjenesten i militæret og man hadde behov for en permisjon da han skulle spille en kamp. Oddvar fikk med seg søknaden med beskjed om å levere den på garnisonssjefen. Under her ser vi kopi av av brevet som garnisonssjef H. Munthe-Kaas til idrettslaget.

VEI