Fiskerimelding uke 24

20.06.2022

I dagens fiskerimeldig, som viser landet fisk, krabbe og rogn, i uka som gikk, kan leserne se at det så langt har vært et godt sjølaksefiske. Fiskerne som driver med notfiske etter laks har levert store fangster i enne periodet. Det er desverre ikke så mange fiskere igjen som driver dette tradisjonelle fisket, men de som har tatt seg tid til det har denne gangen fått lønn for strevet. Prisene på villaksen og også rimelig bra for tida.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 24.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Cing Krab, Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Sunniva 134 kg laks med not, Trulte 114kg fisk på håndjuksa, Lysstrålen 65 kg fisk på lina, Yngve Pedersen 43 kg laks, Agnius 322 kg fisk på lina + 22 kg krabbe med teiner, Mathias Samuelsen 30 kg fisk med håndsnøre, Klar-Selin 310 kg laks med not, Luskin 76 kg rogn + 16 kg krabbe + 255 kg laks, Ringsol 120 kg laks, Jonas 166 kg rogn + 31 kg krabbe + 318 kg laks med not, Skogerøy 55 kg laks med not, Eskil 118 kg krabbe med teiner, Feieskjær 199 kg laks, Hagbaren 86 kg krabbe med teiner,

Og hvordan har så sjølaksefisket gått for slogfinnen og slogstrilen som driver med sitt sjølaksefiskerkulturarbeid fra hytta i Adolfinokkinmukka inne i Bugøyfjorden? Det er sikkert noen som lurer på det også. I alle fall slekta. Som bildet viser har også vi fått laks, selv om det ikke er i de samme mengdene som profesjonelle fiskere kan vise til. Og når vi har fått fisk nok til eget bruk selger vi litt privat til kjentfolk for en rimelig penge for å få dekket noen utgifter i forbindelse med bruk og bensin. Noen kulturmidler hjelper det vel ikke å søke etter når man oppholder seg i bushen? Dessuten bør flest mulig som bor ved fjorden ha en hevdvunnen rett til å få kjøpe seg en ekte laks eller to til en rimelig pris som de kan nyte i løpet av sommeren. Variasjonene når det gjelder hvordan de vil innta den er mange.

På det øverste bildet ser vi Bjørg med en fin fangst en av dagene. Under ser vi Bugøyfjorden fra sin beste side.

Tekst & foto: VEI