Fiskerimelding uke 23

13.06.2022

Vi er på vei inn i sommermånedene. Folk begynner å få ut småbåtene sine som i første omgang skal brukes til fritidsfiske, for så senere kanskje i forbindelse med multebærplukking rundt på øyene. Og noen rene fritidsturer blir det vel også på enkelte.

På bildet ser vi båten Svinøy, som eies av pensjonist Alf Salangi som bor i Kirkenes, men som har rotfestede aner i bygda. Han var en dag i uka som gikk en tur ute på fjorden med juksa og fikk faktisk såpass med fisk at han måtte levere overskuddet til et av fiskemottakene i bygda. Fryseboksen kan ikke fylles allerede etter første tur.

Ellers så har de fleste sjølaksefiskerne kommet i gang med notfiske ettersom været har roet seg og det har vært mulig å få fortøyninger og bruk på plass. Fangstene varierer. Rognkjeksfisket nærmer seg avslutningsdatoen som er den 20.juni (rettelse 8. juli her nord).

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 23.

Tallene som følger her er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er levert til Norway Cing Krab, Norway Shrimp og Lyder Fisk.

Sunniva 210 kg rogn + 66 kg krabbe på rognkjeksgarn, Esben Anders 165 kg fisk på lina, Trulte 124 kg fisk på håndjuksa, Lysstrålen 490 kg fisk +16 kg krabbe, Bugøyjenta 15 kg krabbe, Lilli 265 kg krabbe med teiner, Agnius 431 kg fisk på lina + 23 kg krabbe med teiner, Bugøy 192 kg fisk på lina, Klar-Selin 70 kg laks med not, Luskin 32 kg laks med not, Ringsol 15 kg laks med not, Jonas 51 kg laks med not, 142 kg rogn + 37 kg krabbe med garn, Skogerøy 32 kg laks med not, Svinøy 31 kg fisk på håndjuksa.

Eieren av båten Svinøy er ikke bare en ivrig fritidsfisker på fjorden, her ser vi ham for nøyaktig to måneder siden på isfiske på Kondradvannet ved Korsbekken. Der er det røye han går etter.

                                                                                Tekst & foto: VEI