Fiskerimelding uke 2

16.01.2023

Enn så lenge så er det krabbefangster som leveres ved mottakene i bygda. Krabbeprisene er etter det vi hører på rundt 400 kr kiloen. Altså en god del lavere enn i fjor da prisene var helt oppe i 500 kr kiloen.

Fangster levert i Bugøynes av båter registrert i Sør-Varanger i uke 2.

Tallene som følger er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Med forbehold om mulige feil. Fangstene er alle tatt med teiner.

Solbris 505kg krabbe, Dansken 700 kg krabbe, Sunniva 344 kgkrabbe, Ine Marie 743 kg krabbe, Primafisk 107 kg krabbe.

På dagens gamle bilde ser vi Albert Buljo. Han var muligens landmann, eller lineeger, for en av båtene som drev linefiske fra Bugøynes, kanskje rundt 1980? Ungdommen som står med ryggen til tror jeg er sønnen Kurt Buljo.

Tekst/ foto: VEI