Fiskerimelding uke 14

10.04.2021

Fangster levert av Bugøynesbåter i uke 14. Fiskeslaget er stort sett torsk. Tallene er offentlige landingsopplysninger henta fra Norges Råfiskelags fangstregister. Det kan hende noen mangler i oversikten, og det er da fiskere som ikke har levert ved fiskebruk, men selv har hengt fisk til tørk for å produsere tørrfisk.

AGNUS 133 kg på juksa, ESKIL 6500 kg på garn, BUGØY 1550 kg på juksa, SUNNIVA 3680 kg på garn, Bugøyjenta 2000 kg, Klar-Selin 480 kg.

I dagene det var kjøpestopp like før påske hadde KLAR-SELIN med skipper Finn Seipæjærvi og mannskap Ørnulf Abrahamsen brukbare fangster på garn. Denne torsken ble hengt på hjell og blir til tørrfisk.