Fiskerimelding uke 1

08.01.2024

Hva gjør man når det ikke blir levert fangster i løpet av en uke til fiskemottak i Bugøynes? Etter det jeg husker skrev jeg en gang på nettsida at et fiskevær med respekt for seg selv bør ha en fiskerimelding hver uke.

Denne gangen velger jeg den lettvinte løsninga, jeg gjør som studenter på videregående og på høyskolenivå visstnok gjør oftere og oftere når det butter imot og de sliter med å få tid til studiene sine. De ber om hjelp hos KI (Kunstig Intelligens). Jeg sender inn en forespørsel på nettet. Også for å vise leserne utenfor nærområdet at selv her ute på det ytterste nesset ut mot havet har vi tatt steget inn i framtida.

Vi «står fremme i skoan» som det nå heter innen visse politiske kretser.

Men ikke så langt framme at vi mister balanse og bakkekontakt.

Oppgaven til KI: Skriv en tekst på 300 ord om selinvasjonen i Varangerfjorden rundt 1980. Fiskeværet Bugøynes.

Svaret på oppgaven:

I 1980 opplevde Varangerfjorden en markant selinvasjon, og dette fenomenet påvirket også det lille fiskeværet Bugøynes på Varangerhalvøya i Finnmark. Særlig grønlandsselen (Pagophilus groenlandicus) var blant de artene som ble observert i store mengder i fjorden. Bugøynes, som tidligere hadde vært et tradisjonelt fiskevær, ble vitne til betydelige endringer i fiskeriene på grunn av denne selinvasjonen.

Den massive tilstrømningen av seler i Varangerfjorden hadde en direkte innvirkning på lokale fiskere i Bugøynes. Særlig ble konkurranse om matressursene en bekymring, da grønlandsselen er en storspiser av fisk, noe som kunne true fiskernes fangster og levebrød. Dette skapte bekymring og uro i fiskeværet, da fiskerne måtte håndtere reduserte fangster og økt konkurranse fra selen om de samme matkildene.
Bugøynes, som var avhengig av fiskeriene som en viktig del av lokalsamfunnets økonomi og identitet, opplevde derfor en utfordrende tid under selinvasjonen. Fiskerne måtte tilpasse seg den nye virkeligheten og finne måter å håndtere konsekvensene av økt selaktivitet i fjorden.


På samme tid økte interessen for å forstå årsakene til selinvasjonen, og forskere begynte å studere selenes adferdsmønstre og innvirkning på økosystemet i Varangerfjorden. Dette førte til økt oppmerksomhet fra myndigheter og forskningsmiljøer for å finne balansen mellom beskyttelse av selenes bestand og opprettholdelse av bærekraftige fiskeriaktiviteter i området.


Selinvasjonen på 1980-tallet hadde en betydelig innvirkning på Bugøynes' fiskeriavhengige samfunn. Selv om det var utfordrende for fiskerne, bidro denne hendelsen til økt oppmerksomhet omkring nødvendigheten av bærekraftige forvaltningsstrategier og en mer grundig forståelse av selenes rolle i økosystemet. Bugøynes har fortsatt en rik historie og kultur knyttet til fiskeriene, og opplevelsene fra selinvasjonen har bidratt til en større bevissthet om å opprettholde en sunn balanse mellom selenes bestand og fiskeriaktivitetene for å sikre lokalsamfunnets framtidige bærekraft.

Illustrasjon: Ullbroderi av Ingrid Stenbeck.

VEI