Fiske etter stillehavslaks 2022

21.01.2022

Vi er nå inne i et nytt år og myndighetene er i full gang med å planlegge hvordan man skal møte en eventuell invasjon av stillehavslaks i år, og ikke minst til neste år, når den ventede invasjonen helt sikkert kommer. 

Vi er nå inne i et nytt år og myndighetene er i full gang med å planlegge hvordan man skal møte en eventuell invasjon av stillehavslaks i år, og ikke minst til neste år, når den ventede invasjonen helt sikkert kommer. De som har god kjennskap til stillehavslaksen sier de store invasjonene kommer hvert andre år. Innsatsen for å bekjempe stillehavslaksen skal være et prosjekt i regi av Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Denne innsatsen skal skje i elver og elvemunninger. Sjølaksefiskerne i fylket skal, så vidt vi forstår, ikke inviteres med i dette gode selskap.

Alt i alt ble det i fjor tatt ut ca 110 000 eksemplarer av stillehavslaks i elver og elvemunninger, ved hjelp av aktivt fiske med fiskefeller og garn. Dette arbeidet var det ildsjeler i Troms og Finnmark Jeger- og fiskeforening som sto for, og også mange andre frivillige var med. Røkting av bruk foregikk 2 til 3 ganger hver dag i hele perioden det var stillehavslaks i området, skriver avisene.

Statistikken viser at sjølaksefiskerne i sesongen 2021 tok ut ca 40 000 eksemplarer av stillehavslaks. Dette gjorde de under normal fiske etter atlanterhavslaks, og kun de dagene loven tillot dem å fiske. Og som alle vet er fisketida for sjølaksefiskerne strengt regulert og begenset. I tillegg er det få igjen av sorten som driver dette fisket.

Tall til ettertanke?

VEI

Atlanterhavslaks og stillehavslaks (russelaks). Stillehavslaks i midten. Foto: VEI

Stillehavslaks, og en atlanterhavslaks.  God matfisk. Både stekt, kokt, røkt, salta og kan også videreforedles til laksekarbonader og gravlaks.  Foto: VEI