Et langt steg mot en grønnere framtid

12.10.2022

Som vi ser av notatet i Ságat har man i kommunen tatt et nytt, stort steg mot en grønnere framtid. Nå har ØFAS fjernet konteineren for spesialavfall fra bygda. Heretter skal bygøynesværingene oppbevare malingsrester, gammel olje, utgåtte batterier og annet som regnes som spesialavfall, hjemme i kjelleren eller i sjåene sine. Og når de så har samla opp litt skal de kjøre avfallet til Kirkenes eller Tana, ca 20 mil tur /retur. De som styrer dette har funnet ut, sikkert etter grundige vurderinger, at det ikke finnes andre løsninger da det ikke er lov å ha usikrede oppbevaringsplasser for spesialavfall. Så nå må vi også huske å låse kjellerdøra og sørge for hengelås til sjådøra.

Lytter man til folk i Bugøynes så har nok de fleste i bygda forslag til andre løsninger.

Og kanskje mye mer miljøvennlige løsninger?

Fra før av må vi kjøre metallavfall til Kirkenes eller Tana. Men det er jo gratis innlevering. 20 mil tur/retur det også. Gratis…

VEI