Det kommer alltid en sankthansaften

22.08.2023

Sankthans er passert og snart er også sommeren forbi. Men fortsatt står det planlagte bålet stødig på sin plass. En av grunnene var at det visstnok var veldig stor brannfare i området akkurat den kvelden bålet skulle tennes på. Akkurat det problemet tror jeg sikkert bygdas brannvesen kunne tatt seg av. Det er som vi ser ikke all verden av brennbart materiale rundt bålet. Men når det gjelder brennbart materiale var det visstnok den andre grunnen til at det ikke ble fyrt opp. Her var det etter nærmere undersøkelser visstnok en del brennbare ting som kunne skape store problemer hvis det ble brent.

Hvem som har ansvaret med å rydde opp er kanskje litt vanskelig å finne ut av. Muligens er det de som som samlet sammen de brennbare tingene til bålet? Eller kanskje skal vi bare la sneen dekke over det hele og fyre opp til neste år?

VEI