Dagen er ferdig feiret

18.03.2022

Mange kvener er medlem i et av de to lagene som finnes i Norge. Men mange står fortsatt utenfor uten å vite hvilken dør de skal banke på.

Den 16. mars feiret kvenene kvenfolkets dag. I dag finnes det to kvenforeninger i Norge.

Mange kvener er medlem i et av de to lagene som finnes i Norge. Men jeg tenker at det finnes veldig mange som betrakter seg selv som kven, men ennå ikke har registrert seg i noen av foreningene fordi de rett og slett ikke er sikker på hvilken forening de hører hjemme i. Er hjemløse og svever litt fritt omkring på en måte. Kanskje særlig mange som har sitt opphav i bygda vår og har spredd seg landet rundt.

Men at det er folk med tilknytning til Bugøynes i begge lag vet vi. Derfor en liten oppfordring fra nettavisa Bugøynes-Pykeijä: Er det noen som kan presentere sitt lag her i avisa og fortelle hva de står for? Så får vi samtidig også vite hva det er som skiller de to foreningene.

Se ikke bort ifra at det kan komme en del innmeldinger til lagene deres. Veldig mange som leser nettavisa har aner fra Finland.

VEI