Bugøynesfiskere på Svalbard

17.10.2021

Øyvind (Seipæjærvi) og Erling (Haugan) har vært på Svalbard en tur i uka som gikk. I avisa Svalbardposten kan vi lese at de har vært en del av en delegasjon som skal se på om ikke Svalbard også kan ta del i krabbeeventyret. I avisa skrives det at dersom alt går etter planen kan Svalbard bli «verdens nordligste kulinariske matdestinasjon».

Planen er mottak og levendelagring av krabber, samt å utvikle kulinariske opplevelser knyttet til krabbefisket. Øyvind og Erling representerte fiskerne i gruppen av forskere fra matforskningsinstituttet Nofima som smakte på konge- og snøkrabberetter.

Den som leder hele prosjektet er Grete Lorentzen i Nofima. Hun er en av Norges fremste krabbeforskere, og prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Også forskere fra det islanske instituttet for matforskning deltar i prosjektet, skriver Svalbardposten.

Er av målene med krabbeprosjektet, i tillegg til ordinær fangst og salg, er at turistene som kommer til Svalbard skal være med på krabbefiske sånn at de etterpå kan få spise egenfanget krabbe på en av restaurantene i Longyearbyen, sier prosjektleder Lorentzen til avisa.

Ennå er det et stykke å gå før prosjektet blir realisert. På et dialogmøte på Kulturhuset, der planene ble lagt fram, ble det fra juridisk rådgiver i miljøvernavdelinga hos Sysselmesteren trukket fram at Svalbard har svært strenge regler for næringsvirksomhet. Fra intiativtakernes side blir det lagt vekt på at lokal fangst og landing av snøkrabbe på Svalbard vil gi et lavere CO2-fotavtrykk og mindre forurensning av miljøet enn dagens snøkrabbefangst i Barentshavet. Selve turistsatsinga blir beskrevet med nullutslipp, bærekraft, grønn profil og kulinarisk turisme.

VEI