Bugøynes Husflidslag har hatt årsmøte

12.07.2022

Ikke det helt store frammøte da husflidslaget i bygda hadde årsmøte.

Bortsett fra styret møtte det en på årsmøtet som ble arrangert på Lassigården. Kort oppsummert har vi hatt følgene aktiviteter fra sist årsmøte 25.juni 2020;

  • 9 strikkekafeer, det har variert mellom 7 og 12 som har deltatt. De fleste strikkekafeene har vært på Lassigården som vi har fått låne vederlagsfritt av Sør Varanger museum.

  • 5 styremøter.

  • Julemesser i 2020 og 2021 ble avlyst grunnet koronapandemien. Det var av samme grunn ikke mulig å arrangere kurs i denne perioden.

  • Har deltatt under Havfiskefestivalen med salg i festivalområdet.

INNKOMNE SAKER OG FORSLAG FRA STYRET:

I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det behandlet en innkommet sak.

SAK: Søknad om støtte til forskjønnelse av bygda med inntil kr 500 fra hver strikkekafe.

Saken ble avslått av følgende grunner: i søknaden er det ikke spesifisert hva pengene

skulle gå til.

Husflidslaget vil ha søknader det dette er spesifisert. Laget har gitt støtte til

beplanting i bygden de siste 2 årene med kr 3000 hver gang. Det har også gitt bidrag til

Bugøynes omsorgssenter etter konkret søknad.

FORSLAG/ ØNSKER:

Ønske om lokaler med bedre plass for strikkekafe.

Flerbruksbygg ; feks tilbygg til omsorgssenter med forsamlingslokale for ulike lag og

foreninger. Eventuelt også noen små kommunale tjenesteboliger ?

Arrangere kurs?

PLANER FOR HUSFLIDSLAGET KOMMENDE ÅR:

  • Vi fortsetter med strikkekafe ca hver 2.uke.

  • Vi vil jobbe for å arrangere kurs, eventuelt i samarbeid med Kirkenes og Omegn

husflidslag. Vi gjerne i mot ønsker og forslag til kurs.

  • Vi vil undersøke mulighet for å låne andre, mer hensiktsmessige, lokaler i bygden.

Aktivitetsrommet på skolen og kirkekjelleren kan være aktuelle. Begge lokalene er lite i bruk på kveld og helg. Vi vil forhøre oss på hvilken vilkår dette kan la seg gjøre. Det er sendt forespørsel via e-post til rektor Mette W.Johansen og til kirkekontoret.

Gentjan Kryeziu vil låne oss Egnebuloftet om vi finner det tjenelig.

STYRET SIN SAMMENSETNING ETTER VALG:

Leder: Ruth Else Salmi

Kasserer: Gudrun Seipæjærvi

Sekretær: Ann Iren Karlsen

Styremedlem :Alla V- Dørmænen

Varamedlem : Bjørg Solsvik

Tekst & foto: Bjørg Solsvik