Brann i lastebil mellom Neiden og Bugøyfjord

21.10.2022


Rundt kl 13:00 i dag oppsto det brann i en lastebil på E6 ved Ferdesmyra. Det oppsto mye røyk og veien ble stengt i en periode. Folk som kom til med biler fra begge sider ble oppfordret til å holde seg unna da man regnet med at røyken var giftig.

Veien ble senere åpnet i et kjørefelt når man hadde fått kontroll på brannen, og biler kunne slippes forbi stedet ved bruk av en kjørebane.

Det er ikke meldt om personskader.

VEI