Brann i Bugøynes

05.07.2024

Det brenner på det gamle anlegget som i sin tid ble bygget opp av Varanger Laks & Vilt. Brannen startet en gang i dag tidlig etter at det var observert kraftig røykutvikling på stedet. Akkurat for øyeblikket er det åpne flammer i industribygningen, men på avstand kan det se it som det lokale brannvesenet kan ha greid å begrense brannen til industrianlegget og kaia slik at den ikke har spredd seg til bolighuset helt i nærheten. Heldigvis er det lite vind i Bugøynes akkurat i dag.

VEI