Bra med folk på møtet til Bugøynes Bygdelag

20.09.2021

På møtet var man innom flere forskjellige temaer. Grendehus, sjeteen, slippen, Piipolasjåene, visningsenter for kongekrabbe m.m.

Alt i alt var det 19 frammøtte på Bistroen i kveld. Det vil si 10 prosent av bygdas befolkning. På møtet ble Terje Buljo valgt som ny leder. Han skal fungere fram til neste ordinære årsmøte om et halvt års tid. Vi kommer tilbake med mer fra møtet senere i uka.

VEI