Aktiviteter ved det gamle fiskebruket

02.11.2021

I perioder i høst har det vært litt ekstra aktivitet ved det gamle fiskebruket på Nesset.  

I perioder i høst har det vært litt ekstra aktivitet ved det gamle fiskebruket på Nesset. I tillegg til vanlig drift med krabbemottak og lineegning, har arbeidere fra Bugøynes Fiskeriservce jobbet under kaianlegge med forskalingsarbeid. Det er et område hvor en ny septiktank skal komme på plass.  

Nå er septikktanken på plass og det er bare tilkobling til kloakkanlegget som gjenstår. Gentjan Kryeziu, som eier bedriften, forteller at når de blir ferdig med det arbeidet er planen å starte med å legge nytt kaidekke på det området av kaia med egnebubygget som vender mot bygda. Til dette har han prøvd å søke litt pengestøtte, men så langt har det bare vært negative svar å få.

Men også annen aktivitet har det vært i området tidligere i høst. Deler av taket til Ingilæegnebua har fått nytt takpapp.

Egnebua ble bygget i 1950-årene. Opp gjennom tida er det blitt egna mye line der, men også andre fiskeredskaper har vært lagret i bygget, og blitt reparert der når det var stille perioder mellom sesongfiskeriene. En del av bygget var det det Tomas Gunnari som disponerte, bl.a. som lagerplass/ skipsekspedisjon den gang lokalbåten hadde fast rute mellom Vadsø og Kirkenes. Bygget har også vært brukt som embalasjelager i tider da fiskebruket gikk for fullt. Både da det var filetproduksjon, pakking av reker, konsumloddeproduksjon og videreforedlig av hvalkjøtt.

Nå får deler av bygget nytt takpapp. På bildene ser vi arbeidsleder Finn Seipæjærvi stigen, nettredaktøren på taket og sikringsmann Gudmund Seipæjærvi nede på bakken. Sistnevnte, som nå etter mange år på kabelfabrikk i Horten driver med pensjonistfiske, har bl.a. hatt ansvaret for at tauene som sikret de andre hadde riktige knyter som holdt, samt han at var brannvakt inne på loftet når pappen ble sveiset fast. Ventetida brukte han til å gjenfortelle gamle historier til folk som passerte nede på veien. Bl.a. fortalte han at han godt kunne huske sist han var med og gjorde noe med egnebua. Da han og Karl Johan Jakola i sin ungdom løp rundt på taket og smurte tjære på gammel takpapp. Da var de lette på foten, og sikringa var så som så. Det var den gang man smurte tjære på gammel takpapp i stedet for å legge nytt. Før oljealder og ubegrenset rikdom. Han nevnte også at under det arbeidet kom en onkel av oss forbi (en som var medeier i egnebua, Osvald Ingilæ) og ropte opp til dem: - Bare kom dokker ned derfra! Det e ikke nåkka vits med det arbeidet dokker holder på med. Bortkasta tid! Sovjetunionen har gått inn i Tsjekkoslovakia og nå står tredje verdenskrig foran døra!

Meldinga ble selvfølgelig avlevert på finsk. I 1968 må det ha vært.

Til slutt tar vi med at sammenlagt alder på arbeidslaget har bikket 200 år med god margin.

Tekst & foto: VEI/ BS