23. mai 2015

21.09.2023

Graffiti på murvegg i Bergen, mai 2015. Overmalt ganske raskt. Foto:Vilfred Ingilæ