Et innlegg fra Elsa Haldorsen Ingilæ

27.07.2023

Bugøynes fremdeles

Av og til tenker jeg på ordspråket Kaster jeg ------for tull. Men jeg kan ikke gi meg Jeg sitter på så mye formell og uformell kompetanse ----ja til og med stedsutviklingskompetanse og har reist mye i verden ikke for å ligge på stranda eller gå på pub,men for å tilegne meg kunnskap og sette det ut i livet akkurat her på Bugøynes og i Finnmark. Derfor enda et stykke. Vi er jo helt unik som ikke ble brent under siste krig . Hvorfor brenner vi og kaster gamle ting og materialer som skulle vært forbudt. De som er kommet med på verdensarvlista har fremgang. mens vi står i stampe.Forresten Vadsø og Finnmark Kulturminneforeningen fikk dere med at vi ville søke om å bli med i kulturminnevernområde som ikke er så strengt alle vi som ikke ble brent under siste krig. Ble saken sendt videre eller ble det bare Vadsø. Ser ikke ut til at vi en gang får pipolabuene ferdig, en skam. Derfor legger jeg ved enda dette skrivet.

Foto: VEI