Bugøynes. Et spennende sted, av Elsa Ingilæ Haldorsen

14.11.2023

Bugøynes. Et spennende og interessant sted.

Spennende og interessant sted vil jeg si Bugøynes er. Men ved første øyekast vil du tro at Bugøynes er et kjedelig sted. Men kommer du i kontakt med tilreisende vil du snart oppdage at det er mye spennende folk her. Jeg kan bare ramse opp noe av fagkompetansen som er innom her og som du treffer med bare å si hei. Ka er det du lurer på finner du noe spennende her?

Ja sannelig finner disse forskjellige fagfolka noe nytt. Her er det geologer arkeologer, botanikere, biologer osv. Dessuten er det kunstnere som ønsker å bo her over tid. Svært mange har funnet dyre mineraler og annet flotte smykkesteiner som fjernes fra Bygda

Kanskje vi burde organisere diverse grupper som tilegner seg dette eller i hvert fall tilegner seg mer kunnskap på hva vi har her av fortidsminner mineraler planter osv. osv. Kanskje skolen kan lage et hefte eller Ringperm eller plansjer som kan være på Lassigården om sommeren.

For noen år siden registrerte Bugøynes Venner fra Helsinki over 100 planter her på Bugøynes. Disse finnes her på Bugøynes.

For en del år siden var det en arkeolog som mente at vi muligens hadde en vikingeboplass i vårt nærområde. Jeg har videreformidlet det til Fylkesadministrasjon Men de kan ikke komme hit i vintermåneden. Det må sees på i barmarks tiden.

Jeg håper virkelig at spesielt interesserte engasjere seg på dette området. Ikke for å berike seg selv jo det og kunnskapsrikdom. Men for å legge grunnlag for arbeidsplasser i Bugøynes og tilrettelegge for et enda mer spennende sted.

Får vi vikingeboplass så er vi berget innen turismen. Tru om Tore Hund eller noen andre vikinger har bodd på Sankarhaugen mens deler av Bugøynes lå under vann. Så spennende, Kanskje vil vi lese mer om Vikingene på sine reiser mot nord. Finne fram kart og ha en utstilling på skolen.

Arkivfoto: VEI 13.01.2021